KL 2-2 Melaka 7', 37' (P) Najmi Rosli (MEL) 12' Mulhim Muqri (KUL) 18' Nazif Azli (KUL)" /> KL 2-2 Melaka 7', 37' (P) Najmi Rosli (MEL) 12' Mulhim Muqri (KUL) 18' Nazif Azli (KUL)" />

MPFL 2019 : Kuala Lumpur lwn Melaka | 2-2 | Separuh Masa Kedua

#MPFL 31 Julai 2019
KL 2-2 Melaka 7', 37' (P) Najmi Rosli (MEL) 12' Mulhim Muqri (KUL) 18' Nazif Azli (KUL)

Komen